Change language to English Change language to Swedish
Holm CR - Chefsrekrytering

Holm Chefsrekrytering har lång erfarenhet av branschen för träffsäker rekrytering av ledare till företag och styrelseHolm Chefsrekrytering besitter bred kunskap och erfarenhet när det gäller olika nivåer och funktioner i företag och organisationer. Vi arbetar idag med företag inom många skiftande branscher och är verksamma i hela Norden


Ingen individ kan vara bäst på allt. Vi har alla starka och svaga sidor. Medarbetarna skall koncentrera sig på sina starka sidor och i görligaste mån undvika eller försöka kompensera sina svagheter. Personliga egenskaper är varken bra eller dåliga. De kan däremot vara passande eller opassande beroende på de krav som ställs.

Välkomna till Holm Chefsrekrytering
Holm CR kunder rekrytering
 
Copyright © 2011 Holm Chefsrekrytering AB