Change language to English Change language to Swedish
Holm CR - Chefsrekrytering

Holm Chefsrekrytering har lång erfarenhet av branschen för träffsäker rekrytering av ledare till företag och styrelseHur ofta har du inte, efter en intervju, funderat på om den person som du just träffat är en framtida medarbetare eller en skicklig bluffmakare?


Verbal, socialt kompetent, trevlig, lugn och stabil, självsäker och kan berätta om framgångar på ett trovärdigt och säljande sätt kort sagt en person som man direkt "faller" för och som alltför ofta erbjuds ett jobb.

När den fasta anställningen inträtt, framträder eventuellt andra sidor.
Personen är slö, oengagerad i annat än sina egna intressen, svag initiativförmåga, snackar mycket men gör så lite som möjligt, mästerlig på bortförklaringar och vita lögner. Kort sagt just den medarbetare som du inte ville ha i din organisation. En dyrbar felrekrytering!

Våra Affärspsykologiska personlighetstester är speciellt framtagna för att främja näringslivet. De har hög träffsäkerhet och analyserar de avgörande framgångsfaktorerna för en specifik tjänst. Kombinerat med djupintervju får vi fram en tydlig och nyanserad bild av individen och du får ett säkrare beslutsunderlag att fatta dina beslut på.

Att personlighetstesta nya, och för den delen även gamla medarbetare innebär inte att man söker efter att "klona" fram ett team med samma personlighetsdrag. Ett framgångsrikt team består av personligheter, kompetenser och erfarenheter som kompletterar varandra och skapar en viss friktion mellan individerna.
 
Copyright © 2011 Holm Chefsrekrytering AB