Change language to English Change language to Swedish
Holm CR - Chefsrekrytering

Holm Chefsrekrytering har lång erfarenhet av branschen för träffsäker rekrytering av ledare till företag och styrelseTycker du att det är svårt att hitta den rätta, objektiva tonen i en platsannons och samtidigt få den tillräckligt lockande?


Har du genomfört en rekrytering och förvånats över den administration och det arbete som en annonserad process innebär?

Det finns situationer där en utannonsering av tjänsten genom Holm Chefsrekrytering är att föredra framför att göra det själv eller att söka och finna medarbetare genom en searchprocess. Det kan vara i situationer där ditt företag inte kan gå ut med företagsnamnet. Det kan vara när du vill ha ett brett sökunderlag och ditt företag har ett starkt namn som bra arbetsgivare och därför lockar många att söka. Framför allt när du vill vara säker på att få ett brett urval som ger beslutsunderlag för att göra en långsiktigt framgångsrik rekrytering.
 
Copyright © 2011 Holm Chefsrekrytering AB