Change language to English Change language to Swedish
Holm CR - Chefsrekrytering

Holm Chefsrekrytering har lång erfarenhet av branschen för träffsäker rekrytering av ledare till företag och styrelseVissa befattningar i en organisation är mer avgörande än andra för företagets framtida utveckling.

Till dessa befattningar duger bara de bästa.


Det handlar emellertid inte bara om att finna en person som är väl kvalificerad för den vakanta platsen. Kandidaten skall också attraheras av den utmaning som den nya befattningen innebär.

Dessa nyckelpersoner är sällan de personer som aktivt, själva söker efter jobb.

Holm Chefsrekrytering söker, finner och sammanför Dig med Ditt företags framtida ledare och styrelsemedlemmar.
 
Copyright © 2011 Holm Chefsrekrytering AB