Change language to English Change language to Swedish
Holm CR - Chefsrekrytering

Holm Chefsrekrytering har lång erfarenhet av branschen för träffsäker rekrytering av ledare till företag och styrelseHolm Chefsrekrytering besitter bred kunskap och erfarenhet när det gäller olika nivåer och funktioner i företag och organisationer. Vi arbetar idag med företag inom många skiftande branscher och är verksamma i hela Norden


Exempel på företag är Bosch AB, Kärcher AB, Novartis AB Wyeth AB, Abbot AB, Absolut Spirit AB,Tidsam AB , HL-Display AB, Martin Olsson HAB, Servera AB, KGK AB , Ramböll AB

Holm Chefsrekryterings koncept baseras på att den enskilda individens framgång i ett arbete i högre grad beror på hans eller hennes personliga egenskaper än på erfarenhet och professionell knowhow. Om de personliga egenskaperna inte stämmer in på de krav som ställs eller om en medarbetare ej kan samarbeta p.g.a. allt för olika personligheter är individuella kvalifikationer i allmänhet ovidkommande.

Ingen individ kan vara bäst på allt. Vi har alla starka och svaga sidor. Medarbetarna skall koncentrera sig på sina starka sidor och i görligaste mån undvika eller försöka kompensera sina svagheter. Personliga egenskaper är varken bra eller dåliga. De kan däremot vara passande eller opassande beroende på de krav som ställs.

Holm Chefsrekrytering AB ägs och drivs av Lars-Göran Holm.
Holm CR kunder rekrytering
Lars-Gunnar Holm
 
Copyright © 2011 Holm Chefsrekrytering AB