Change language to English Change language to Swedish
Holm CR - Chefsrekrytering

Holm Chefsrekrytering har lång erfarenhet av branschen för träffsäker rekrytering av ledare till företag och styrelseDu, som många andra, har säkert varit med om situationer där du i en dyr platsannons sökt nya medarbetare bara för att konstatera att det var få svar och ingen som du ville anställa.


Du kan också ha erfarenheten att ni blev dränkta i svar men att det ändock inte var någon som passade in på den kravbild som ställts upp.

Var finns den kompetenta individen idag? Läser hon/han annonser?

Specialister och alla befattningar där det är brist på skickliga medarbetare är tjänster där search är den bästa metoden för att attrahera nya medarbetare. Det krävs mer än en annons för att skapa intresse för tjänsten och därför är en direktkontakt nödvändig. Kanske finns det önskemål eller till och med krav på att individen som rekryteras skall komma från en specifik organisation eller bransch..
 
Copyright © 2011 Holm Chefsrekrytering AB